دهکده ی انسانهای خاص

اینجا عکس ها سخن می گویند...

دهکده ی انسانهای خاص

اینجا عکس ها سخن می گویند...

نام:فاطمه 

نام خانوادگی:نظری

تاریخ تولد:1380/6/27

محل تولد:ملایر-همدان-ایران

محل زندگی:ملایر-همدان-ایران

جنسیت:زن-مجرد