دهکده ی انسانهای خاص

اینجا عکس ها سخن می گویند...

دهکده ی انسانهای خاص

اینجا عکس ها سخن می گویند...

فاطمه نظری
۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۱

مرا ازخودم رها کن...

فاطمه نظری
۰۹ تیر ۹۶ ، ۱۵:۵۰

برای فرج آقا دعا می کند!!!

فاطمه نظری
۲۷ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۵۷

ذات خراب،درست شدنی نیست...

فاطمه نظری
۰۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۳۳

خدا...

فاطمه نظری