دهکده ی انسانهای خاص

کاش بدانیم بین سلطه جویی وسلطه پذیری مرز باریکی وجود دارد که انسان بودن ازهمان نقطه آغاز می شود

دهکده ی انسانهای خاص

کاش بدانیم بین سلطه جویی وسلطه پذیری مرز باریکی وجود دارد که انسان بودن ازهمان نقطه آغاز می شود

دهکده ی انسانهای خاص

فاطمه نظری هستم .متولد27شهریور1380 ازملایرواقع دراستان همدان.این وبلاگ شعرها ودل نوشته های من هست.امیدوارم مطالبی که ارائه می دم جالب باشه.موفق ومؤید باشید.

آخرین مطالب

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

به گمانت گرروی من شادم                     به گمانت گرروی چون که روی آزادم

به گمانت گرروی هرلحظه می خندم          به گمانت گرروی دفترغم می بندم

به گمانت درگمانم غم نیست                  به گمانت گرروی همدم نیست

به گمانت گرروی ازصالحانی                    به گمانت گرروی یاری رسانی

به گمانت گرروی نیستی دریادم               به گمانت گرروی من ز خیال افتادم

به گمانت گرروی دیگرسخن نیست            به گمانت گرروی بهره زتن نیست

به گمانت گرروی جان نیمه جان است        به گمانت گرروی رودها روان است

به گمانت گرروی قلبم عیادت میکند           به گمانت گرروی این عشق سرایت میکند

به گمانت گرروی درامانم،جاودانم             به گمانت گرروی درآسمانم،پرتوانم

به گمانت زاین عشق غافل بوده ای         به گمانت سرگرم این محافل بوده ای

شاعر:فاطمه نظری

 

۱۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۹:۰۷
فاطمه نظری

این انتظارزیادی است که بخواهیم درزندگی خاص به دنیا آمده وخاص بمیریم چون هیچکس خاص به دنیا نمی آید.این رفتارومنش یک انسان است که ازیک دوره ی زمانی اوراخاص یابی خاصیت جلوه می دهد.

حالاتصورماازخاص بودن چیست؟ 

   برخی فکرمی کنند خاص بودن یعنی یک خانه ی خوب داشتن،یک ماشین گران قیمت داشتن،لباسهایی بامارک های معروف داشتن ووسایلی بی نظیرداشتن. 

  منظوراین نیست که انسان درزندگی به این ها اهمیت ندهد.اتفاقااستفاده ازاین نعمت های خدادادی وبهره مندی ازاینهاحق همه ی ماست،اماملاک درستی برای خاص بودن انسان نیست.

  خاص بودن یعنی طرزتفکرتان،اخلاق ورفتارتان،عادت هایتان،دعاهایتان وازهمه مهم تراحساساتتان بابقیه تفاوت داشته باشد.دراین صورت است که می توانیدخودرایک انسان خاص بنامید    

 وقتی هنگام فکرکردن به یک موضوع اززاویه دیدجدیدی به آن می نگریدوتصمیم خیلی   درستی درباره ی آن ارائه میدهید خاص هستید.وقتی دربرخوردباخانواده،خویشاوندان،دوستان ویاافرادغریبه سعی می کنیددرکمال احترام باآنهامهربان باشیدوکاری کنیدکه نسبت به شماحس خوبی پیداکنندخاص هستید.وقتی می توانیدعادت های خوب خودرانگه داریدوعادت های ناپسندخودراساده رهاکنیدخاص هستید.وقتی دردعاهایتان فقط ضمیرمن رابه کارنمی بریدوبی ادعابرای دیگران هم دعامی کنیدخاص هستید.وقتی درخانواده،شهروکشوریک عضومفیدهستیدوازهرنظرموجب پیشرفت میشویدخاص هستید. وامااحساسات.وقتی کسی رامی بینیدکه اشک می ریزدشماهم اشک هایتان سرازیرمی شودخاص هستید.وقتی کسی رامی بینیدکه خوشحال است شماهم خوشحال می شویدخاص هستید.وقتی خیلی دوستانه وراحت بادیگران درددل،همدردی وهمدلی می کنیدخاص هستید.وقتی خیلی راحت به هرکسی ابرازاحساس نمی کنیدوسعی می کنیدبارفتاروکارهایتان به آنها بفهمانیددوستشان داریدخاص هستید.وقتی احساس افرادراازدرون چشمانشان می خوانید خاص هستید.وقتی بعدازاینکه به شمابدی شدبه دنبال انتقام نیستیدبلکه سعی می کنیدرابطه ی خودراباآن فردیاافرادبهترکنیدخاص هستید.وقتی بی دلیل انسانها رادوست داریدخاص هستید.دیدیدکه خاص بودن خیلی هم سخت نیست وخاص بودن درمعنویات است نه درمادیات. اما متاسفانه دراین دنیای مدرن وماشینی امروزهمه به نوعی خودراباچیزهایی که شایدارزش چندانی ندارنددرگیرکرده اند. یکی بااستفاده بیش ازحدازوسایل ارتباطی خودراازخاص بودن محروم می کند.یکی بابدبودن وبی حوصلگی وتنبلی خودرا ازخاص بودن محروم می کند.یکی باحرص وطمع زیادبرای به دست آوردن مادیات خودراازخاص بودن محروم میکند. یکی باکینه،دشمنی،آزارواذیت وزجردادن دیگران خودراازخاص بودن محروم می کند.یکی بادوری ازخداوندخودرااز خاص بودن محروم می کند.یکی باهوس وهواهای نفسانی خودراازخاص بودن محروم می کندویکی باعشق های بی حدواندازه وافراطی خودراازخاص بودن محروم می کند.نکته ی مهم این است که همه می توانندخاص باشندوخاص بودن مختص یک فردنیست.فقط کافیست ازکارهایی که مانع خاص بودن می شوددوری کنیدواراده کنیدکه خاص باشیدچون تنهادراین صورت است که لذت خاص بودن رامی چشید

 خاص باشیدوخاص بمانیدچون خاص بودن لیاقت شماست.....    

 التماس دعا....

نویسنده:فاطمه نظری 

.......................

عاشق شدم-بنیامین بهادری

 

 

                                                                                                                                                               

۱۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۴۱
فاطمه نظری

تموم دردمن اینه تواین روزاکه تونیستی         چه جوری سرکنم شب روتواین دنیابه این پستی

تموم دردمن اینه که پیشت اومده مونده         تموم دردمن اینه که پیشت اومده مونده    

تموم دردمن اینه که توخواب وتو بیداری          تموم فکرم اینه که کمی بازم دوستم داری؟

تموم دردمن اینه نمیدونی دوستت دارم         نمیدونم چرااومد،نمیدونی که غم دارم

تموم دردمن اینه تموم زندگیت اونه                دلم می خوادبره هربار،دلت این رونمیدونه

تموم دردمن اینه چرابرگشت کنارتو               چراگفت که دوستت دارم،چرااومدتویادتو

تموم دردمن اینه چرامن جای اون نیستم        چرابازرفتی توفکرش،یعنی من اینقدرپستم

تموم دردمن اینه نمیدونی که من خستم       تموم فکرت اونه تو،نمیدونی که من هستم

تموم دردمن اینه روزایی که نبودفکرت            براش اشک میریختی وشده بود همه ی ذکرت

تموم دردمن اینه تورفتی ومنم سردم             نگاهم مونده به درها،تورفتی ومنم مُردم

تموم دردمن اینه که دستات توی دستاشه     بغل کردی اونو میگی که چشمات مال چشماشه

تموم دردمن اینه کناراون توخوشبختی           بخیل نیستم بدون اینو منم رفتم ته سختی

تموم دردمن اینه تومیری ومنم تنهام             بافکرکردن به تو من هم،همیشه غرق یک رویام

تموم دردمن اینه تموم شداون نگاه تو           تموم شدلبخندهات و تموم شداون صدای تو

تموم دردمن اینه بفهمی عاشقت هستم      نگاهم میکنی میگی برو این قصه روبستم

تموم دردمن اینه نمی گویم که من هستم     برای اینکه می گویی بروبسته،بروخستم

  شاعر:فاطمه نظری،تنهایی،یک حس عجیب...

۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۰۵
فاطمه نظری